Novinky

Navrh bez nazvu 62 - Novinky - wellbeingveskole.cz

Metodický portál Kvalitní škola nabízí kritéria i pro hodnocení

Česká školní inspekce nabízí na svém metodickém portálu Kvalitní škola řadu námětů, které mohou školy využít pro svůj další rozvoj. Například zveřejňuje kritéria, na jejichž základě hodnotí v šesti klíčových oblastech kvalitu školy. Oblasti jsou dále rozpracované pomocí kritérií, která jsou uvedena zvlášť pro mateřské, základní i střední školy a školská zařízení, ale inspirace k nim je často využitelná napříč všemi stupni vzdělávání.

pokračovat ve čtení