Materiály pro školy: Programy pro třídnické hodiny SI KPZ pro 2. stupeň ZŠ (Skautský institut)

Skautský institut v tradici a zkušenosti skautského hnutí hledá inspiraci pro současnou společnost, a ve společenském dění zase inspiraci pro skauting. Dělají vše proto, aby zanechali svět, lepším. Ve své činnosti se soustředí také na školy a učitelky a učitele i studující v nich. V rámci Týdne pro wellbeing ve škole nabízejí školám řadu osvědčených metodik, které se dají realizovat v rámci třídnických hodin. Hlavním cílem je popsání vlastních zdrojů, o které se mohou žákyně a žáci opřít, a pojmenování silných stránek ve třídě, což může pozitivně působit na třídní wellbeing.

 

SI KPZ můžete realizovat jako cyklus nebo jako program během tří po sobě jdoucí hodiny

Posviťte si se svou třídou na zdroje energie, ze kterých můžete společně čerpat! SI KPZ je zábavný program zaměřující se na sebepoznání, péči o sebe i spolupráci ve třídě.

Zaměřuje na dílčí téma:

  • rozvoj kompetencí k sebepoznání žáků: sebereflexi a uvědomění si vlastních zdrojů
  • podporu třídního klimatu skrze vzájemnou spolupráci a posilování silných stránek třídy

 

Pojmem vlastní zdroje označuje věci, činnosti, vztahy či vlastnosti, které nás posilují, přinášejí nám radost, energii, pocit smyslu nebo v nás vyvolávají pocit bezpečí (např. oblíbené místo, hudba, koníček, přátelé nebo naše talenty, smysl pro humor…).

Vzdělávací cyklus třídnických hodin pro 2. stupeň ZŠ – JSI KPZ – je určen žákyním a žákům ve věku 11-16 let. Hlavním cílem je popsání vlastních zdrojů, o které se mohou žáci opřít, a pojmenování silných stránek ve třídě, která mohou podpořit třídní wellbeing.

Vzdělávací program JSI KPZ – je určen žákyním a žákům ve věku 11-16 let. Koncipován je do tří na sebe navazujících vyučovacích hodin s přestávkami (180 min).

Snimek obrazovky 2024 02 07 175146 - Materiály pro školy: Programy pro třídnické hodiny SI KPZ pro 2. stupeň ZŠ (Skautský institut) - wellbeingveskole.cz

Rozsviť SI – programová série třídnických hodin Skautského institutuProgram původně vznikl s myšlenkou adventní symboliky, kdy člověk vnímá, jak venku ubývá světla, a tak rozsvěcí světla vlastní. Nenechte se však odradit, jeho obsah je využitelný v každé době.

Wellbeing je komplexní a široké téma. Podle Partnerství pro vzdělávání 2030+ je to “stav, ve kterém můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní potenciál a žít spolu s ostatními plnohodnotný a spokojený život.

 

Rozcestník

Přidejte se k nám

Podobné články