Videa

Roman Göttlicher / Duchovní oblast wellbeingu

Roman Göttlicher / Duchovní oblast wellbeingu

V duchovní oblasti wellbeing souvisí s poznáváním a naplňováním smyslu naší existence, hodnotami a etickými principy. Co znamená tato oblast wellbeingu pro Romana Göttlichera vítěze GTP 2023? A proč je důležité posilovat pocit vděčnosti? Na to zeptala Šárka Eisová,...

pokračovat ve čtení
Roman Göttlicher / Emoční oblast wellbeingu

Roman Göttlicher / Emoční oblast wellbeingu

V emocionální oblasti wellbeing souvisí s kladným vnímáním sebe sama, rozpoznáváním emocí a seberegulací. Odráží se ve schopnosti důvěry v sebe i druhé a v odolnosti umožňující zvládat nepříznivé situace. Co znamená tato oblast wellbeingu pro Romana Göttlichera vítěze...

pokračovat ve čtení
Roman Göttlicher / Kognitivní wellbeing

Roman Göttlicher / Kognitivní wellbeing

Wellbeing je komplexní záležitost. V kognitivní oblasti souvisí se schopnostmi kritického myšlení, řešení problémů a kreativity. Odráží se ve způsobu zpracování informací, vytváření úsudků a také v motivaci a vytrvalosti k úspěšnému dosahování stanovených cílů. Co...

pokračovat ve čtení
Roman Göttlicher / Fyzická oblast wellbeingu

Roman Göttlicher / Fyzická oblast wellbeingu

Wellbeing je komplexní záležitost. Ve fyzické oblasti souvisí se zdravím a bezpečím a je ovlivněný fyzickou aktivitou, zdravým stravováním, spánkovým režimem a uvědomělou volbou zdravého životního stylu a prostředí. Jak vnímá fyzický wellbeing Roman Göttlicher vítěz...

pokračovat ve čtení