Proč wellbeing ve škole?Kdo stojí za podporou wellbeingu ve školách?

Za snahou zlepšit wellbeing dětí a pracovníků škol stojí Partnerství pro vzdělávání 2030+, z. ú., které vzniklo v roce 2020 spojením sedmi významných platforem působících ve vzdělávání v ČR. Od podzimu 2022 funguje Partnerství 2030+ jako samostatný zapsaný ústav.

V současné době je do Partnerství 2030+ zapojeno 22 organizací.

wellbeing ve skole onas - O nás - wellbeingveskole.cz

Cílem Partnerství pro vzdělávání
2030+ je aktivně přispět k naplnění cílů vymezených ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030 a zlepšit tak učení a wellbeing dětí a snížit nerovnosti v českých školách.

Partnerství 2030+ funguje podle
metodiky Kolektivního dopadu,
v rámci principů Desatera o vzdělávání (SKAV).

Zakladatelské platformy Partnerství pro vzdělávání 2030+

partnerstvi avkz logo - O nás - wellbeingveskole.cz
partnerstvi logo Asociace reditelu - O nás - wellbeingveskole.cz
SOFA pdf - O nás - wellbeingveskole.cz
partnerstvi logo Ceska rada - O nás - wellbeingveskole.cz
partnerstvi logo Eduzmena - O nás - wellbeingveskole.cz
partnerstvi logo NS MAS - O nás - wellbeingveskole.cz
partnerstvi logo SKAV - O nás - wellbeingveskole.cz

Odborní partneři

Organizace Odborných partnerů se přidaly k Partnerství 2030+ v dubnu 2021 a červnu 2022:

Zakladatelské střešní organizace i odborní partneři mají své zástupce v pracovních skupinách Partnerství.

partnerstvi ApPPP logo - O nás - wellbeingveskole.cz
partnerstvi logo AVP - O nás - wellbeingveskole.cz
partnerstvi logo Locika - O nás - wellbeingveskole.cz
partnerstvi loga CSSPraha - O nás - wellbeingveskole.cz
partnerstvi EDUin logo - O nás - wellbeingveskole.cz
partnerstvi cm - O nás - wellbeingveskole.cz
partnerstvi logo JSI - O nás - wellbeingveskole.cz
partnerstvi nd - O nás - wellbeingveskole.cz
partnerstvi paq logo - O nás - wellbeingveskole.cz
partnerstvi logo ucitel nazivo - O nás - wellbeingveskole.cz
partnerstvi logo ucitelska platforma - O nás - wellbeingveskole.cz

Konzultační partneři

Konzultační partneři se přidali k Partnerství 2030+ v roce 2020 a 2022. Jejich rolí je konzultovat a poskytovat zpětnou
vazbu na průběžné výstupy práce a návrhy pracovních skupin Partnerství. Své zástupce mají v obou pracovních skupinách.

partnerstvi logo MSMT - O nás - wellbeingveskole.cz
partnerstvi logo CSI - O nás - wellbeingveskole.cz
partnerstvi ak - O nás - wellbeingveskole.cz
partnerstvi nudz - O nás - wellbeingveskole.cz

Lidé

Pracovní skupina wellbeing

Na komunikační kampani se spolupodílejí členky a členové pracovní skupiny Wellbeing.

Novak - O nás - wellbeingveskole.cz

Jakub Novák

ředitel Partnerství pro vzdělávání 2030+, z. ú.

Pychova - O nás - wellbeingveskole.cz

Silvie Pýchová

programová manažerka Partnerství 2030+

Felcmanova - O nás - wellbeingveskole.cz

Lenka Felcmanová

vedoucí expertka pracovní
skupiny Wellbeing

Mazanikova - O nás - wellbeingveskole.cz

Nika Mazaníková

koordinátorka propagačních
aktivit k tématu wellbeing ve
vzdělávání, sociální sítě

Cervinkova - O nás - wellbeingveskole.cz

Klára Červinková

koordinátorka mediální
komunikace k tématu wellbeing
ve vzdělávání

Hrdinova - O nás - wellbeingveskole.cz

Radka Hrdinová

koordinátorka mediální
komunikace. Partnerství pro
vzdělávání 2030+

Finanční partneři

logo kruhy - O nás - wellbeingveskole.cz

Děkujeme našim finančním partnerům za podporu této kampaně a Partnerství pro vzdělávávní 2030+.

partnerstvi bs - O nás - wellbeingveskole.cz
partnerstvi logo RSJ - O nás - wellbeingveskole.cz
CZ Nadace screen - O nás - wellbeingveskole.cz
partnerstvi logo Porticus - O nás - wellbeingveskole.cz
partnerstvi nkj - O nás - wellbeingveskole.cz
nadace cez - O nás - wellbeingveskole.cz