Wellbeing je, když…

… se ráno těším. … mi škola dává smysl. … se cítím ve škole bezpečně. … mě lidé ve škole respektují. … se ve škole cítím vítaný*á. … mám ve škole přátele, kteří mi pomohou. … cítím, že učení má smysl. … mě učení baví. … mám dostatek pohybu.

wellbeing ve skole hlavni ilustrace - Domů - wellbeingveskole.cz

a také prarodiče,
pečovatelky a pečovatele, veřejnost…

ředitelky a ředitele, vyučující, poradenské pracovnice a pracovníky, asistentky a asistenty pedagogů…

Proč wellbeing ve škole?

Chceme školy, kde se všichni cítí dobře,
navazují funkční a podpůrné vztahy a mohou naplno rozvinout svůj potenciál.

Wellbeing ve školách pokládáme za základní podmínku pro to,
aby žactvo, ředitelky a ředitelé škol i vyučující mohli vést spokojený a plnohodnotný život,
zvládat stres a uplatnit své silné stránky.

Děti, které jsou ve škole spokojené, se mnohem lépe učí!

kolecko - Domů - wellbeingveskole.cz

Save the Date: Startujeme přípravy na Týden pro wellbeing ve škole. Uskuteční se 4.–11. února 2025

Změna k lepšímu v podpoře wellbeingu se ve školách neodehraje ze dne na den a nedojde k ní automaticky. Proto Partnerství pro vzdělávání 2030+ jako iniciátor a koordinátor Týdne pro wellbeing ve škole již nyní zahajuje přípravu jeho dalšího ročníku v termínu od 4.–11....

pokračovat ve čtení

Odbornou konferencí v úterý 20. 2. skončil letošní Týden pro wellbeing ve škole. Zapojily se do něj desítky organizací a škol napříč Českem

Téměř 80 organizací a desítky škol napříč Českem se zapojily do Týdne pro wellbeing ve škole, který zakončila odborná Konference pro wellbeing ve škole. V pražském Centru současného umění DOX se při této příležitosti setkalo téměř 200 účastnic a účastníků, z velké...

pokračovat ve čtení
Roman Göttlicher / Duchovní oblast wellbeingu

Roman Göttlicher / Duchovní oblast wellbeingu

V duchovní oblasti wellbeing souvisí s poznáváním a naplňováním smyslu naší existence, hodnotami a etickými principy. Co znamená tato oblast wellbeingu pro Romana Göttlichera vítěze GTP 2023? A proč je důležité posilovat pocit vděčnosti? Na to zeptala Šárka Eisová,...

pokračovat ve čtení
Roman Göttlicher / Emoční oblast wellbeingu

Roman Göttlicher / Emoční oblast wellbeingu

V emocionální oblasti wellbeing souvisí s kladným vnímáním sebe sama, rozpoznáváním emocí a seberegulací. Odráží se ve schopnosti důvěry v sebe i druhé a v odolnosti umožňující zvládat nepříznivé situace. Co znamená tato oblast wellbeingu pro Romana Göttlichera vítěze...

pokračovat ve čtení

Wellbeing ve školách podporujeme v rámci
Partnerství pro vzdělávání 2030+, z. ú. Naším cílem je zlepšení učení a wellbeingu dětí a snižování
nerovností v českých školách