Wellbeing je, když…

… se ráno těším. … mi škola dává smysl. … se cítím ve škole bezpečně. … mě lidé ve škole respektují. … se ve škole cítím vítaný*á. … mám ve škole přátele, kteří mi pomohou. … cítím, že učení má smysl. … mě učení baví. … mám dostatek pohybu.

a také prarodiče,
pečovatelky a pečovatele, veřejnost…

ředitelky a ředitele, vyučující, poradenské pracovnice a pracovníky, asistentky a asistenty pedagogů…

Proč wellbeing ve škole?

Chceme školy, kde se všichni cítí dobře,
navazují funkční a podpůrné vztahy a mohou naplno rozvinout svůj potenciál.

Wellbeing ve školách pokládáme za základní podmínku pro to,
aby žactvo, ředitelky a ředitelé škol i vyučující mohli vést spokojený a plnohodnotný život,
zvládat stres a uplatnit své silné stránky.

Děti, které jsou ve škole spokojené, se mnohem lépe učí!

Metodický portál Kvalitní škola nabízí kritéria i pro hodnocení

Česká školní inspekce nabízí na svém metodickém portálu Kvalitní škola řadu námětů, které mohou školy využít pro svůj další rozvoj. Například zveřejňuje kritéria, na jejichž základě hodnotí v šesti klíčových oblastech kvalitu školy. Oblasti jsou dále rozpracované pomocí kritérií, která jsou uvedena zvlášť pro mateřské, základní i střední školy a školská zařízení, ale inspirace k nim je často využitelná napříč všemi stupni vzdělávání.

pokračovat ve čtení

Wellbeing ve školách podporujeme v rámci
Partnerství pro vzdělávání 2030+, z. ú. Naším cílem je zlepšení učení a wellbeingu dětí a snižování
nerovností v českých školách