Blog

Jak zvládnout stres kolem vysvědčení

Jak zvládnout stres kolem vysvědčení

S online žákovskými a školními informačními systémy už rodiče na konci roku zpravidla nebývají překvapení ze známek na vysvědčení. Otázka je, jakou dávají známkám váhu a jak o vysvědčení komunikují se svými dětmi. Diskuze kolem Jednotné přijímací zkoušky dolehla i k...

pokračovat ve čtení
Mluvíme o jednotné přijímací zkoušce, a přitom zapomínáme na studující, kteří se přijímacích zkoušek neúčastní

Mluvíme o jednotné přijímací zkoušce, a přitom zapomínáme na studující, kteří se přijímacích zkoušek neúčastní

Většina žáků devátých ročníků základních škol má za sebou nejen psychicky velmi náročnou jednotnou přijímací zkoušku (dále “JPZ”) na střední školu. Jejich rodiče i vyučující jim v tom ve větší nebo menší míře pomáhali a podporovali je. Způsoby a dostatečnost podpory...

pokračovat ve čtení
Metodický portál Kvalitní škola nabízí kritéria i pro hodnocení

Metodický portál Kvalitní škola nabízí kritéria i pro hodnocení

Česká školní inspekce nabízí na svém metodickém portálu Kvalitní škola řadu námětů, které mohou školy využít pro svůj další rozvoj. Například zveřejňuje kritéria, na jejichž základě hodnotí v šesti klíčových oblastech kvalitu školy. Oblasti jsou dále rozpracované pomocí kritérií, která jsou uvedena zvlášť pro mateřské, základní i střední školy a školská zařízení, ale inspirace k nim je často využitelná napříč všemi stupni vzdělávání.

pokračovat ve čtení