Program pro školy: Začít spolu (Step by Step ČR)

Step by Step ČR se připojuje k Týdnu pro wellbeing ve škole. Wellbeing se prolíná celým programem Začít spolu a v Step by Step ČR věří, že jejich aktivity mohou inspirovat ostatní. Zvou vás proto do ZaS center v regionech po celé ČR. Svým zapojením a akcemi v regionech chce Step by Step ČR ukázat wellbeing jako důležitý pilíř vzdělávání, protože v bezpečném a přívětivém prostředí se učí nejlépe.

ZAS CENTRA  jsou regionální metodická centra programu Začít spolu. V Týdnu pro wellbeing se můžete v centrech těšit na následující akce pro vedení škol, vyučující, ale i širokou veřejnost. Leták je ke stažení tady.

 Tyden pro WB akce SbS 1 - Program pro školy: Začít spolu (Step by Step ČR) - wellbeingveskole.cz

ZaS centrum Chomutov (Diana Roubová)

V  Chomutovském centru pořádají několik navazujících setkání pro vedení škol na téma wellbeingu. Vycházejí přitom z toho, že pokud má být opečovaný tým, musí být opečované jeho vedení. Společné sdílení a podpora je základní součástí učitelského života. Společně sdílí aktuální témata napříč celým krajem i regionem a realizujeme nové kroky ke změně. Nový projekt nazvaný Osvěžovna je pravidelné setkání pro učitele*ky. Osvěžovna se koná každý měsíc pro více než čtyřicet vyučujících. Záměrem tohoto formátu je propojit učitele*ky, kterým po intenzivním seberozvoji dává smysl pedagogika orientovaná na dítě, spíše než dominance učitele*ky při učení.

12.2. Osvěžovna Chomutov – pravidelné setkání
13.2. setkání pro vedení MŠ – téma wellbeing
15.2. setkání vedení ve Vrchlabí – s účastí ředitelky chomutovských MŠ

 

ZaS centrum Brno, ZŠ Vejrostova (Olga Novotná)

15. 2. Sociální a vrstevnické učení jako podpora wellbeingu ve škole význam wellbeingu ve školním prostředí

 

ZaS centrum Praha 12 (Jana Šenkyříková)

Cyklus seminářů “Struktura dne v programu Začít spolu”: 21. 2., 13. 3. a 15. 3. 2024
Wellbeing se prolíná celým dnem. Seminář osvětlí význam komunitního kruhu, reflexe, sdílení. Součástí bude také ukázka drobných kroků a jednoduchých věcí, které učitel*ka může dělat na podporu wellbeingu. Součástí setkání bude také setkání s psychologem, tématicky se zaměří na prevenci syndromu vyhoření.

 

ZaS centrum Olomouc, Žižkovo nám. 3 (Hana Kretková)
  13. 2. ukázka metody Wanda (Více o metodě Wanda v samostatném článku tady)
  19. 2. program Začít spolu pro rodiče

 

ZaS centrum MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov (Petra Rakoušová)
  14. 2. Prostředí třídy jako cesta k plánování – Jak plánovat a sestavovat vzdělávací program pro děti v mateřské škole, tak aby byly respektovány individuální potřeby a možnosti každého dítěte
  16. 2. Hodnocení a sebehodnocení jako cesta k individualizaci

 

ZŠ a MŠ Na Kopcích, Třebíč (ukázková škola Začít spolu)
22. 2. Beseda s rodiči k programu Začít spolu a ke spolupráci s rodinou – primárně
pro rodiče prvňáčků, ale otevřeno i širší veřejnosti

 

YOUTUBE kanál programu Začít spolu
O organizaci Step by Step, ale především o jejím projektu Začít spolu se můžete dozvědět i skrze vybraná videa:
spot o programu Začít spolu
Program Začít spolu – plná verze
Iveta Pasáková, ředitelka SbS ČR: Cesta k Začít spolu
Začít spolu – jak to vidí dítě
Začít spolu – jak to vidí rodič
Začít spolu – jak to vidí učitelka
Začít spolu – jak to vidí ředitel
Beseda Michala Vybírala s absolventy programu Začít spolu.

 

Nezisková organizace Step by Step ČR, o.p.s., která v ČR zodpovídá za rozvoj  vzdělávacího program Začít spolu a zavádí další inovace do českých škol. Vzdělávací program Začít spolu nabízí prostor, ve kterém se děti učí samostatně myslet, kde chyba je přirozenou součástí procesu učení stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci.

Rozcestník

Přidejte se k nám

Podobné články