Metodika: Dobrý začátek pro rodiče (Schola Empirica)

Metodika Dobrý začátek je určena zejména rodičům. Pomáhá v budování partnerského vztahu s dětmi a ve výchovných strategiích, které dítěti umožní úspěšné učení a harmonický růst. Metodika je určena kromě rodičů i sociálním pracovníkům a pracovnicím zabývajícím se právě spoluprací s celými rodinami/rodiči.

PŘÍNOSY METODIKY:

Navrh bez nazvu 25 - Metodika: Dobrý začátek pro rodiče (Schola Empirica) - wellbeingveskole.cz

V tomto letáku se můžete seznámit se schématem Dům podpory pro rodiny s dětmi a dozvedět se také další informace o metodice Dobrý začátek

Navrh bez nazvu 26 scaled - Metodika: Dobrý začátek pro rodiče (Schola Empirica) - wellbeingveskole.cz

Schola Empirica je vzdělávací a výzkumná organizace. Vzdělává učitele, sociální pracovníky a rodiče, aby mohli dětem poskytnout co nejlepší péči a naplno rozvinout jejich potenciál. Vychází přitom ze zahraničních vědecky ověřených přístupů a metod, které upravují pro podmínky ČR, společně s partnery je testuje v praxi, vyhodnocuje jejich dopad v českém prostředí a osvědčené postupy pak šíří dál.

Program dalších akcí pro veřejnost probíhajících v rámci Týdne pro wellbeing ve škole 13. – 20. 2. 2024 naleznete ZDE.

Navrh bez nazvu 146 - Metodika: Dobrý začátek pro rodiče (Schola Empirica) - wellbeingveskole.cz

Rozcestník

Přidejte se k nám

Podobné články