Materiály pro MŠ: Aby se každé dítě cítilo jako ryba ve vodě (META)

Organizace META v České republice dlouhodobě podporuje děti a žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a jejich učitelky a učitele. V rámci Týdne pro wellbeing ve škole si pro mateřské školy připravily řadu inspirativních infografik a materiálů, které vám nyní představujeme. 

Jak poznáme spokojené dítě?

Pojem wellbeing je do češtiny překládán jako stav osobní spokojenosti a pohody. Hovoříme-li o wellbeingu dětí, znamená to, že jsou naplněné jejich základní potřeby a že se mohou v podnětném a podporujícím prostředí plnohodnotně rozvíjet. Víte ale, jak tento stav poznat? Dovedete jej posoudit i u vícejazyčného dítěte, které ještě nehovoří plynně česky? A jaké oblasti při pozorování hodnotit? META přináší Leuvenskou škálu (The Leuven Scale) díky které můžete vyhodnocovat wellbeing dětí pozorováním. Vše se dozvíte v infografice Aby se každé dítě cítilo jako ryba ve vodě.

Navrh bez nazvu 21 scaled - Materiály pro MŠ: Aby se každé dítě cítilo jako ryba ve vodě (META) - wellbeingveskole.cz

Jak podpořit proces adaptace vícejazyčného dítěte

Cílem adaptace je vytvořit přátelskou atmosféru a dobré klima ve třídě, kde je jinakost vnímána jako zdroj obohacení. Jak na adaptaci nově příchozího dítěte ve vaší mateřské škole se dozvíte v přehledné infografice od META ke stažení ZDE.

Další materiály od META pro MŠ

Proč a jak rozvíjet vícejazyčnost?  (infografika)

Jak může dítě ovlivňovat jeho migrační zkušenost? (infografika)

META příručka pro začleňování vícejazyčných dětí (MŠ Lyčkovo náměstí) pro pedagogy a další pracovníky školy.

Materiály od META k tématu začleňování nově příchozích vícejazyčných dětí na základní škole.

Navrh bez nazvu 20 - Materiály pro MŠ: Aby se každé dítě cítilo jako ryba ve vodě (META) - wellbeingveskole.cz

Rozcestník

Přidejte se k nám

Podobné články