Materiály pro školy: Začleňování vícejazyčných dětí na základní škole (META)

Organizace META v České republice dlouhodobě podporuje děti a studující s odlišným mateřským jazykem a jejich vyučující. V rámci Týdne pro wellbeing ve škole si pro základní školy připravili řadu inspirativních infografik a materiálů. 

Péče o wellbeing vede k výraznému zlepšení sociálních a emočních dovedností a pomáhá předcházet problematickému chování a psychickým obtížím a bezprostředně souvisí se vztahy ve třídě. Výzkumy i praxe potvrzují, že důraz na wellbeing – tedy pocit celkové psychosociální pohody – zásadně ovlivňuje, jak se děti ve škole cítí, a následně i jakých výsledků dosahují. Proto pro vás META přináší soubor jednorázových aktivit právě pro podporu dobrých vztahů ve třídě, který naleznete online ZDE.

Při podpoře vícejazyčných dětí, ze zřejmých důvodů soustředěné hlavně na jazykové dovednosti, nesmí tedy zaniknout, že se stejně jako spolužáci potřebují ve škole cítit bezpečně, rozvíjet sociální vztahy, budovat vlastní identitu a neztrácet motivaci ke studiu. Ve všech těchto sférách mají také specifické potřeby, které jsou ovlivněny právě jejich vícejazyčností či mnohovrstevnou kulturní identitou.

Více k obtížným situacím a jak je řešit nebo jim předcházet a dosáhnout tak wellbeingu naleznete ZDE.

Potřeby vícejazyčných dětí rozděluje organizace META do tří základních oblastí:

  • PODPORA
  • BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ
  • PŘIJETÍ A POCHOPENÍ 

Více se o těchto oblastech dozvíte v ZDE

První kroky k vytváření pohody ve třídě při příchodu nových (nejen) vícejazyčných dětí nabízí META ZDE.

Proč a jak rozvíjet vícejazyčnost se dozvíte ZDE.

Začleňování vícejazyčných dětí (příručka pro vzdělávající)

Pro všechny pedagogické pracovníky a pracovnice škol META vytvořila příručku. Ať slouží jako podpora pro vaši práci s vícejazyčnými žáky. Cílem příručky je popsat postupy podpory a začleňování vícejazyčných žáků a žákyň ve škole tak, aby každý pedagog, který se setká s vícejazyčným žákem, věděl, jak dítě co nejlépe podpořit, případně na koho se ve škole obrátit. Naleznete v ní také praktické tipy pro práci s vícejazyčnými žáky v běžné výuce, v hodinách češtiny jako druhého jazyka nebo během třídnických hodin. META příručka pro začleňování vícejazyčných dětí (ZŠ Radlická)

Jak postupovat v případě, že dítě vykazuje známky traumatu?

Vzhledem k tomu, že rodiče se svými dětmi opouštějí rodnou zem v různých situacích, infografgrafika Jak může dítě ovlivňovat jeho migrační zkušenost? objasňuje, že příchozí děti si v sobě mohou nést trauma spojené s válkou, náboženským či politickým útlakem. 

 

Navrh bez nazvu 24 - Materiály pro školy: Začleňování vícejazyčných dětí na základní škole (META) - wellbeingveskole.cz

Orientovat se v tom, jak přistupovat ke studujícím z rodin příchozích, nepotřebují jen vyučující, ale také asistentky a asistenti pedagoga, proto META doplňuje přiručky přímo pro ně:

Příručka pro asistenty a asistentky podagoga CZ 

Příručka pro asistenty a asistentky pedagoga v ukrajinštině

Navrh bez nazvu 20 - Materiály pro školy: Začleňování vícejazyčných dětí na základní škole (META) - wellbeingveskole.cz

Rozcestník

Přidejte se k nám

Podobné články