Materiály pro školy: Skupinová dynamika Skill Builder (Schola Empirica)

V současnosti je pozornost mnohých vyučujících intenzivně zaměřena na budování pozitivní atmosféry ve třídě a fungující skupinovou dynamiku (nejen) v třídním kolektivu. Učitelé a učitelky se starají, aby všem bylo ve škole dobře – hledají si cestu k wellbeingu a formativnímu hodnocení.

Skupinovou dynamikou rozumíme vše, co se ve skupině děje, tj. skupinové procesy a vztahy. Ty se pod vlivem mnoha prvků proměňují a tím dynamiku ovlivňují. Mezi zmíněné prvky patří:

  • atmosféra,

  • interakce,

  • komunikace,

  • role jednotlivých členů a členek,

  • vedení a motivace,

  • cíle,

  • pravidla/normy skupiny,

  • způsoby řešení konfliktů

Navrh bez nazvu 31 - Materiály pro školy: Skupinová dynamika Skill Builder (Schola Empirica) - wellbeingveskole.cz

Schola Empirica vám představuje aktivity pro rozvoj měkkých dovedností dle metodiky Skills Builder, které můžete kdykoli zařadit do výuky a podpořit tak wellbeing žáků.

Skills Builder – Skupinová dynamika  – aktivity

Zajímal by vás Program KiVa pro prevenci šikany a podporu wellbeingu žáků i pedagogů? Leták a informace naleznete ZDE.

Schola Empirica je vzdělávací a výzkumná organizace. Vzdělává učitele, sociální pracovníky a rodiče, aby mohli dětem poskytnout co nejlepší péči a naplno rozvinout jejich potenciál. Vychází přitom ze zahraničních vědecky ověřených přístupů a metod, které upravují pro podmínky ČR, společně s partnery je testuje v praxi, vyhodnocuje jejich dopad v českém prostředí a osvědčené postupy pak šíří dál.

Program dalších akcí pro veřejnost probíhajících v rámci Týdne pro wellbeing ve škole 13. – 20. 2. 2024 naleznete ZDE.

Navrh bez nazvu 146 - Materiály pro školy: Skupinová dynamika Skill Builder (Schola Empirica) - wellbeingveskole.cz

Rozcestník

Přidejte se k nám

Podobné články