Portál pro školy

Chcete:

  • spokojený a stabilní kolektiv?
  • bezpečný prostor pro vedení školy i vyučující?
  • studující, kteří chodí do školy s radostí?
  • studující připravené pro život, nejen pro další studium?
ilustrace pro skoly - Pro školy - wellbeingveskole.cz

Infografiky

wellbeing Infografika wellbeing - Pro školy - wellbeingveskole.cz

Co je wellbeing?

Wellbeing je stav, ve kterém můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní potenciál a žít spolu s ostatními plnohodnotný a spokojený život…

sipka doprava - Pro školy - wellbeingveskole.cz
wellbeing infografika pyramida - Pro školy - wellbeingveskole.cz

Maslowova pyramida potřeb

Všeobecně známá pyramida základních potřeb, kterou definoval A. H. Maslow, poskytuje vodítka pro to, jak ve školním prostředí přispívat k wellbeingu žáků i pracovníků…

sipka doprava - Pro školy - wellbeingveskole.cz