Maslowova pyramida potřeb

pyramida - Infografika Maslow školy - wellbeingveskole.cz

Všeobecně známá pyramida základních potřeb, kterou definoval A. H. Maslow, poskytuje vodítka pro to, jak ve školním prostředí přispívat k wellbeingu žáků i pracovníků. 

Jednotlivá patra pyramidy korespondují s oblastmi wellbeingu – fyzickou, emocionální, sociální, kognitivní a duchovní – a navazují na poznatky o fungování lidského mozku v oblasti učení a chování. 

Čím méně mají žačky a  žáci naplněné jednotlivé oblasti potřeb, tím méně se mohou učit nebo fungovat v souladu s ostatními a s celým kolektivem. Uvedené ale platí i pro dospělé, bez průběžného naplňování potřeb nemůžeme dlouhodobě dobře fungovat v profesním ani v osobním životě.

Infografiku k jednotlivým oblastem lidských potřeb si můžete přečíst a stáhnout ZDE 

maslow skoly 1 1 - Infografika Maslow školy - wellbeingveskole.cz