Publikace Wellbeing ve vzdělávání – Analýza vybraných zahraničních vzdělávacích systémů

Cílem předkládané analýzy je popsat systém podpory wellbeingu žáků i zaměstnanců školy ve vybraných zemích, především poukázat na jejich inspirativní aspekty a případné nevýhody či překážky, s nimiž se dané země potýkají. Konkrétně jde o Irsko, Wales, Austrálii (stát Victoria a Nový Jižní Wales), Nizozemsko, Rakousko, Finsko a Kanadu (provincii Ontario).

Analýza se zabývá podporou wellbeingu žáků i pedagogických pracovníků, případně všech zaměstnanců školy. Míra žákovy osobní pohody ovlivňuje zapojení žáka ve výuce i jeho výsledky učení. Stejně tak je důležitý wellbeing učitelů, který má vliv na kvalitu výuky i celkovou atmosféru ve škole.

Podpora wellbeingu všech aktérů ve vzdělávání může pozitivně ovlivnit nejen výsledky vzdělávání, ale i budoucí hodnoty a postoje společnosti prostřednictvím budování charakteru žáků. Je nutné tedy pochopit, co přispívá k podpoře wellbeingu a jak je možné využít podporu wellbeingu pro učení i rozvoj žáků.

Citováno z úvodu publikace

Kompletní studii si můžete přečíst nebo stáhnout na tomto odkazu.

Rozcestník

Přidejte se k nám

Podobné články