Mluvíme o jednotné přijímací zkoušce, a přitom zapomínáme na studující, kteří se přijímacích zkoušek neúčastní

Většina žáků devátých ročníků základních škol má za sebou nejen psychicky velmi náročnou jednotnou přijímací zkoušku (dále “JPZ”) na střední školu. Jejich rodiče i vyučující jim v tom ve větší nebo menší míře pomáhali a podporovali je. Způsoby a dostatečnost podpory ze strany škol, včetně zajištění wellbeingu ve škole, jsou v posledních měsících intenzivně diskutovány.

O čem se ale debatuje málo (nebo vůbec), a přitom se týká velké skupiny studujících, je situace těch, kteří jednotnou přijímací zkoušku nekonají. 

My na tyto žáky a žačky zapomínat nechceme, proto nyní přinášíme pohled České školní inspekce prostřednictvím Dany Pražákové a v následujících měsících se tématu ještě budeme dále věnovat. 

V poslední zprávě z testování Tematická zpráva – Vyhodnocení výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ vyplynula souvislost mezi socioekonomickým statusem žáků a jejich výsledky ze zadaných testů. V České republice jsou rozdíly mezi výsledky žáků s vyšším a nižším socioekonomickým statusem vyšší než v jiných zemích a zároveň právě z důvodu zázemí žáků existují mezi školami výrazně vyšší rozdíly. Zároveň víme, že na učební obory bez maturitní zkoušky nastupují žáci s nižším socioekonomickým statusem.

Nyní upozorňujeme na další faktory, které také poměrně výrazně odlišují skupiny žáků konajících a nekonajících JPZ. Za tímto účelem jsme provedli porovnání odpovědí testovaných žáků devátých ročníků ZŠ, které se týkaly vztahu ke škole a pocitů, které v ní zažívají. První skupinou pro porovnání byli žáci, kteří deklarují pokračování studia na gymnáziích a druhou skupinou byli žáci, kteří plánují absolvovat střední odborné vzdělání s výučním listem. Konkrétní dotazy směřovaly k tomu, zda se žáci těší na výuku a na spolužáky, porovnávána byla rovněž frekvence pocitu únavy a strachu ve škole.

Ve všech případech vyšlo, že se lépe a pozitivněji cítí první skupina žáků.  Žáci, kteří se hlásí na učební obory, kam se JPZ nekonají, ve škole pociťují strach a únavu častěji než žáci, kteří směřují na gymnázia. Konkrétně pocit strachu zažívá 28 % žáků plánujících pokračovat ve studiu v učebním oboru (často 14,5 % a každodenně 13,6 %). Podíl žáků, kteří plánují studovat na gymnáziu a zažívají strach ve škole, je oproti budoucím učňům nižší (často 12,6 % a každodenně 9,5 %). Je tedy třeba zamýšlet se nad příčinami stojícími za vnímáním strachu, a to zejména u žáků, kteří míří na odborná učiliště.

Podobný trend sledujeme také u pocitu únavy. Z dostupných dat plyne, že každodenní únavu pociťuje o 5 % více žáků, kteří plánují pokračovat v učebním oboru (41,3 %) oproti žákům, kteří se plánují dále vzdělávat na gymnáziích (36,4 %).

Celkový stav wellbeingu žáků dokreslují odpovědi na otázky, které zjišťovaly četnost, s jakou se žáci těší do školy. Často nebo každý den se těší na spolužáky 64,8 % budoucích gymnazistů (zbývajících 27 % jen někdy, 8,2 % nikdy). Zatímco u budoucích učňů je to jen 51,2 % (zbývajících 36,5 % se těší na spolužáky jen někdy, 12,3 % nikdy). Celá polovina žáků směřujících na učební obory se v podstatě nikdy netěší na to, co se bude ve škole učit, zatímco u žáků směřujících na gymnázia je to “pouze” 29,6 %. 

Co nám to napovídá?

Co s touhle situací můžeme dělat?

Co z toho, co se s tím dá dělat, je na straně vyučujících a co je na straně společnosti jako celku?

Tyto a další otázky si v následujících měsících budeme určitě klást my a doufáme, že i další aktéři a aktérky ve vzdělávání. Pokud vás na ně napadají odpovědi, napište komentář a pošlete nám jej na e-mail nika.mazanikova@partnerstvi2030.cz. Rádi jej zveřejníme na našem webu a sítích.

 

Tematická zpráva – Vyhodnocení výsledků vzdělávání žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ

Autorkou textu je Ing. Dana Pražáková, Ph.D.

 Rozcestník

Přidejte se k nám

Podobné články