Hodnocení má žáky motivovat a zpětná vazba umí zázraky: diskusní setkání

V pondělí 16. 1. 2023 jsme ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí v Praze uspořádali diskusní setkání s novináři na téma Hodnocení a práce s chybou.  Za pracovní skupinu Wellbeing se setkání zúčastnila vedoucí pracovní skupiny a přední expertka na wellbeing ve škole Lenka Felcmanová a Jiří Kyliánek ředitel Základní školy Čelákovice, učitel chemie a tělesné výchovy, dlouholetý trenér a člen pracovní skupiny Wellbeing, kde zastupuje odborného partnera Učitelskou platformu. Experty z Partnerství 2030+ svým pohledem obohatil Daniel Pražák, učitel přírodopisu a dějepisu z pražské Základní školy Strossmayerovo náměstí, oceněný Global Teacher Prize Czech Republic 2022 a zástupce organizace Otevřeno. To na podzim 2022 spustilo kampaň Bezpečí na školách. Věnuje se tomu, jak pro žáky ve školách vytvářet bezpečné a přijímající prostředí, s čímž pojetí hodnocení velmi úzce souvisí. 

“Podstatnou součástí formativního hodnocení je průběžná interaktivní zpětná vazba, která pomáhá dětem pochopit, jak se jim daří dosahovat vzdělávacích cílů, ať už se jedná o zvládnutí malé násobilky, schopnost vést diskuzi nebo efektivně řešit konflikt se spolužáky. Učitelkám a učitelům pomáhá zjistit, jestli je jejich výuka skutečně efektivní a jestli děti dokáže zaujmout. Díky této zpětné vazbě může snadněji najít metody a postupy výuky, které dětem vyhovují a díky kterým se i více naučí,”

vysvětluje Lenka Felcmanová, vedoucí pracovní skupiny Wellbeing Partnerství pro vzdělávání 2030+. 

Expertky a experti z pracovní skupiny Wellbeing v Partnerství 2030+, z.ú. považují dobře nastavená kritéria hodnocení doplněná o průběžnou zpětnou vazbu za klíčové nástroje podpory wellbeingu dětí ve školách.

“Základním principem uplatňovaným všemi učiteli je očekávání úspěchu od každého žáka. Je evidentní, že žáci zažívají radost z učení, která je spojená s pocitem úspěchu a individuálního pokroku. K podpoře dosahování vzdělávacích cílů a rozvoje sebehodnocení žáků je ve škole plošně využíváno formativní hodnocení. Učitelé ve vzdělávání uplatňují diferenciaci a individualizaci s  ohledem na potřeby jednotlivých žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,”

popisuje cílový stav, kam by realizace opatření v podpoře wellbeingu ve škole měla vést, vedoucí pracovní skupiny Lenka Felcmanová v nově vydané publikaci Partnerství pro vzdělávání 2030+ po dvou letech.

Tématu hodnocení ve škole bychom se chtěli v následujících týdnech v rámci kampaně Wellbeing ve škole věnovat ve vazbě na pololetní vysvědčení. Zajímají nás také vaše názory a zkušenosti. Diskutovat k tématu hodnocení a práce s chybou můžete na Facebookové stránce Wellbeing ve škole.Rozcestník

Přidejte se k nám

Podobné články